Educar no consisteix en transmetre uns coneixements ni en ensinistrar unes competències. Educar és ajudar a conèixer la realitat en les seves múltiples aspectes descobrint el seu significat. Cal partir de la idea que la realitat té un sentit i l’home té la possibilitat de conèixer-lo.

Sense una idea de significat adequadament sòlida, intensa i segura, sense una «hipòtesi explicativa de la realitat» no es dóna en l’educand aquest conjunt de passos i descobriments admirables que constitueixen el procés educatiu.

Qualsevol pedagogia que es preï ha d’atendre prioritàriament a la realitat, ha de “obeir” a la realitat.

La realitat ha de ser el punt de referència constant en la pràctica de l’escola:

– És punt de partida de l’ensenyament ja que suscita l’interès i el desig de comprendre.

– És punt de verificació, el lloc on es comprova el que s’aprèn.

– És punt d’arribada de l’educació, és a dir, la comprensió de la realitat.

L’ensenyament no és una simple aplicació de tècniques o estratègies didàctiques, sinó, abans de qualsevol altra cosa, és una relació personal.

En aquest sentit, l’educació és el fruit d’una trobada entre persones que s’expressa com disponibilitat a escoltar, a dialogar, a acompanyar, a posar-se en la pell de l’altre». La condició necessària indispensable per a aquesta relació educativa és la llibertat.

La llibertat de l’educador que accepta compartir la seva humanitat, total i gratuïtament, exposant la seva concepció de les coses, comunicant-se a si mateix, acceptant el risc de proposar la seva hipòtesi interpretativa de la realitat.

La llibertat de l’alumne que, lluny de abandonar-se a les seves pròpies reaccions instintives, es compromet a verificar el que se li proposa i s’adhereix a allò que la raó li mostra com a bo i veritable. Si la llibertat de l’alumne no s’implica, si no accepta el desafiament de comparar la hipòtesi que se li ofereix amb els desitjos i exigències inherents a la seva persona qualsevol programa educatiu, fins al més elaborat i complet, resulta infructuós.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *